154 Kv (çerkezköy-kıyıköy) Brş. N.-vize 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 965)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :