154 Kv çiftlikköy Gıs İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3725)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :