154 Kv Fevzipaşa Brş.n.-k.dağı Res Brş.n.-gaziantep-2 Brş. Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 543)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :