154 Kv (gaziray-gaziantep 4) Brş.n.-taşlıca Tm Doğu Enerji İletim Hattı Projesi İle 154 Kv (gaziray-gaziantep 4) Brş.n.-taşlıca Tm Batı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 4251)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :