154 Kv Genç Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 395)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :