154 Kv (germencik-ales) Brş. N.-aydın Batı 1 Enerji İletim Hattı Projesi İle 154 Kv (germencik-ales) Brş. N.-aydın Batı 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3683)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :