154 Kv Güney Adana Tm-sasa Tm Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2963)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir