154 Kv (intepe Res-altınoluk Tm) Brş. N.-ayvacık Tm Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1697)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :