“154 Kv Karaman Osb-ereğli Enerji İletim Hattı Projesi” Ve “154 Kv çumra-karaman Brş. N. Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi” İle “154 Kv (karaman-ereğli) Brş. N.-karaman Osb Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3886)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :