154 Kv Kınık Tm-kınık Res Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1420)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :