154 Kv Lapseki Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1042)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :