154 Kv Sapanca Tm İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2801)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :