154 Kv Seymen çöp Gaz Tm-silivri Res Tm Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 393)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :