154 Kv Traçim-demirköy Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1256)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :