193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider Ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (karar Sayısı: 3490)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :