2019 Yılı Yatırım Programında 2013a010230 Proje Numarası İle Yer Alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait çermik-kale (gap) Projesi Kapsamındaki Kale Barajı İçin Alınan Kamu Yararı Kararının İlan Süresinin Bitiminden İtibaren Başlayan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 İnci Maddesinin üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Sınırlamaya İlişkin Sürenin, Bir Defaya Mahsus Olmak üzere Beş Yıl Uzatılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1901)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir