2021-2022 Eğitim-öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve öğrenim ücretlerinin Tespitine Dair Karar (karar Sayısı: 4206)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :