2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 22 Nisan 2021 Olarak Tespit Edilmesine Dair Karar (karar Sayısı: 3911)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :