22/5/2003 Tarihli Ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci Ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :