22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Merkez İlçe, çaldağ Köyünde İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla özel Mülkiyete Konu Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3363)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :