2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 İnci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri İle İlgili 9/12/1997 Tarihli Ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3320)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir