30/5/1985 Tarihli Ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal Veya Hizmetlerin Parasal Limiti İle Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (karar Sayısı: 2877)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :