31.5.1940 Tarihli Ve 2/13629 Numaralı Kararnamenin Tatbik şeklini Göstermek üzere Maliye Ve Dahiliye Vekaletlerince Müştereken Hazırlanan Talimatname.

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :