3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 İnci, 3 üncü Ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler Veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler İle özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 İnci Ve Geçici 4 üncü Maddeleri İle 28/12/2005 Tarihli Ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli Ve 1168 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2711)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir