380/154 Kv çınar 380 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3107)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :