“400 Kv İzdemir Tes-bornova Gis İrtibatı Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3992)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :