4760 Sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (ıı) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (karar Sayısı: 132)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir