4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci Ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3592)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :