4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 Nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kota DÂhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara Da Verilmesine İlişkin Karar (karar Sayısı: 479)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :