5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 Uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Dayanak
Parasal sınırlar
Yürürlük
Yürütme