6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 1947)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir