6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Ekte Yer Alan Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 328)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir