6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli Ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Valetta’ya Ait Cetvelin Değiştirilmesi Ve MezkÛr Karara Asuncion, Lome, Maseru, Mbabane Ve Monrovya’ya Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 646)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir