657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla Ve 6,7,8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :