7450 Sayılı Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin 16/4/2020 Tarihli Ve 273 Sayılı “guvernörler Kurulu Kararı”nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Ve Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :