8/1/2002 Tarihli Ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli Ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (karar Sayısı: 2280)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :