Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Ve Kamulaştırma Bilgileri Ve GüzergÂhı Gösterilen “sarıçam – Ayvalı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu GüzergÂha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 4124)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :