Akyel-1 RüzgÂr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Mersin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların çevre Ve şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1970)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :