Alares RüzgÂr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Manisa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların çevre Ve şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1749)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :