Ardahan İli, Posof İlçesi, Merkez Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 143 Ada, 10 Parsel Numaralı Taşınmazın, İlçenin İhtiyacı Olan Atık Su Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Posof Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3889)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :