Askerlik çağına Girenlerin İlk Yoklama İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM İlk Yoklama İşlemleri İlk Yoklamanın Duyurulması
Nüfus İdarelerince Yapılacak İşler
Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca Yapılacak İşler
Valilik ve Kaymakamlıklarca Yapılacak İşler
Köy ve Mahalle Muhtarlıklarınca Yapılacak İşler
Yükümlülerin Yapacağı İşler
Çizelgelerin Düzeltilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ceza Sorumluluğu Yükümlülerin Sorumluluğu
Görevlilerin Sorumluluğu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Hukuki Dayanak
Yürürlük
Yürütme
Madde 16– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 3341-3343 EK – C İLK YOKLAMA KİMLİK ÇİZELGESİ İLİ : İLÇESİ : MAH/KÖY : DOĞUMU : SIRA ADI BABA ADI ANA ADI DOĞUM AİLE CİLT BİREY NO SOYADI (DİĞER ADI) (DİĞER ADI) (DİĞER ADI) YERİ S.NO NO S.NO ADRES 1. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 2. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 3. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 4. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 5. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 6. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 7. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 8. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 9. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 10. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 11. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 12. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 13. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 14. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 15. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 16. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 17. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 18. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 19. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. 20. ….. ………………. …………………… ……………………. …………………… …………… ………………………. …………. ……………….. As.Ş.Bşk. İmza/Mühür Bu çizelge, 1 Nisan’dan 30 Nisan’a kadar asılarak ilan edilmiş ve yükümlülerin kayıtlarının doğrulukları ile adres tespit işlemi yapılmıştır. Aza Aza Köy/Mah Muhtarı İmza/Mühür 3342-3356 EK – D KÖY VE MAHALLE MUHTARLIKLARI İÇİN İLK YOKLAMA TALİMATI ——– Muhtarlığına 1. ——-’de askerlik çağına giren yükümlülerin kimlik çizelgeleri Ek’te gönderilmiştir. 2. Bu çizelgeler, 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında herkesin gröpü okuyabileceği bir yerde askıya çıkarılacaktır. 3. Bu çizelgeler incelenerek; ölmüş olanlar, kadın olanlar, kimliği mükerrer yazılmış olanlar, askerliğini yapmış olanlar, askerlik çağına girmediği halde yazılanlar, kimliği yazılması gerektiği halde yazılmamış olanlar, kimlik bilgileri yanlış yazılmış olanlar tespit edilerek haklarında tutanak tutulacaktır. Bu tutanaklar çizelgelerle birlikte askerlik şubesine iade edilecektir. 4. Bu çizelgeler tebliğ niteliğinde olduğundan; nereye asıldığı köy/mahalle halkına duyurulacaktır. Kimlik çizelgelerinde yazılan bilgilerin kontrolünden yükümlüler sorumlu olduğu belirtilerek, eksiklik veya yanlışlıkları bildirmeyenlerin Askerlik Kanunu gereğince cezalandırılacağı ilan edilecektir. 5. Bu çizelgelerin ADREShanesi muhtarlıklarca doldurulacaktır. Adresleri belli olmayanlar araştırılacaktır. 6. Bu listeler 30 Nisan’da askıdan indirilip tekrar incelenerek adres noksanlıkları tamamlanacak ve ihtiyar heyetinden iki üyeye de tasdik ettirilerek 15 Mayıs gününe kadar askerlik şubelerine teslim edilecektir. 7. Çizelgede ismi yazılı olup da mahalle/köyünde bulunmayanlardan adreslerini bildirmemiş bulunanların nerede bulundukları ve açık adresleri akraba ve yakınlarından sorularak tespit olunacaktır. 8. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde ihmali görülenler, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu hükümleri ve genel hükümlere göre sorumlu olacaklardır. Kaymakam/Vali