Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4 No.lu Marmara Adası-saraylar Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 3705)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :