Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu GüzergÂhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon Yerlerinin Mülkiyet şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının İse İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 958)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :