Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 3/10/2016 Tarihli Ve 2016/9364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Bu Kararın Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 468)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir