Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muslar Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır Ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 4170)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :