çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 17. Etbar 01 Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 1133)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir