Ceylanpınar-akçakale İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1776)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :