çorum Koçhisar 2. Merhale İçme Suyu Projesi Kapsamındaki çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçme Suyu İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 4278)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :