Dahiliye Vekaleti Memurları Sicil Nizamnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ FASIL
F Askerlik muamelesi G Ahvali sıhhiyesi
İkinci fasıl Sicil cüzdanları
Üçüncü fasıl Müsbit evrak zarfı
Dördüncü fasıl Sicil karneleri
Beşinci fasıl Mahrem muamelat
Altıncı fasıl Tezkiye varakaları
Yedinci fasıl Hüviyet cüzdanları ve tashihler
Sekizinci fasıl İnzibati hususlar