Dernek,vakıf,birlik,kurum,kuruluş,sandık Ve Benzeri Teşükküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Yardım yapılabilme Şartları
Yardım taleplerinin değerlendirilmesi
Yardımların kullanılması izlenmesi ve denetlenmesi
Yardımların kamuoyuna açıklanması
Yardımın geri alınması
idarelerin düzenleme yapma yetkisi
Diğer hususlar
Yürürlük
Yürütme